Referat af Generalforsamling 2017

  • Dato: 18 March 2017
  • Af: KFUM

 

KFUM afholdt den årlige Generalforsamling mandag d. 27.februar 2017.

Du kan læse både indkaldelse og referat herunder:
Indkaldelse 2017
Referat 2017

Generalforsamlingen bød på en enkelt ændring i Bestyrelsen, da Bjørn Schmidt efter eget ønske stoppede som Kasserer.
Derved kunne der bydes velkommen til Johanne Boelskov, som vil varetage hvervet som Kasserer fremover.

Bestyrelsen består af følgende:

Formand: Charlotte Bender
Kasserer: Johanne Boelskov
Menigt medlem: Karin Nielsen
Forældrerepræsentant: Jeppe Friborg
Medlemsrepræsentant: Ebba Østerlin
Spillerrepræsentant: Mia Theilmann

Den daglige administration varetages af Eva Sehested Jensen og Sportschef er Thomas Skouboe