Budget og kontingentmøde

  • Dato: 10 November 2017
  • Af: KFUM

 

INVITATION TIL BUDGET OG KONTINGENTMØDE

KFUMs Tennisklub mandag den 27. november 2017 kl. 19.00 i ”Huset”, Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Fremlæggelse af forslag til budget for 2018.
  3. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
  4. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Budgetforslag KFUM2018.pdf