• Referat fra budget- og kontingentmøde KFUM 2015

  • Dato: 29 April 2016
  • Af: KFUM

   

  Tirsdag d. 10. november 2015 blev der afholdt budget- og kontingentmøde og referatet kan læses her:

  Referat fra budget- og kontingentmøde KFUM 2015

  Afholdt
  Tirsdag d. 10. november 2015

  Dagsorden:
  A. Valg af dirigent.
  B. Fremlæggelse af forslag til budget for 2016.
  C. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
  D. Eventuelt.

  Referat
  Add. 1. Dirigent
  Thomas Skouboe blev valgt som dirigent.

Pages